EN

Loom is een praktijk voor culturele transformatie.

Gedreven door dialoog en verbeelding creëert Loom reflecties, voorstellen, oefeningen en daadwerkelijke alternatieven, die mensen samenbrengen rondom urgente kwesties. Loom ontwikkelt open en experimentele formats die het transformatieve potentieel van mensen en plekken zichtbaar maakt en tot zijn recht laat komen.

Loom initieert en faciliteert gesprekken, doet onderzoek, stelt tentoonstellingen en publieke programma's samen, publiceert boeken, adviseert organisaties en ontwikkelt gedeelde leerervaringen.

Om ons werk te documenteren en verspreiden, maakt Loom gebruik van methodologieën zoals collectieve redactie en meerstemmige archivering, wat leidt tot publicaties die gesprekken op gang brengen en strategische, geïnformeerde en duurzame besluitvorming mogelijk maken.

Voortbouwend op haar jarenlange ervaring en brede expertise, legt Loom onverwachte verbindingen tussen initiatieven en instituten. Schakelend tussen uiteenlopende disciplines en schaalniveaus weeft Loom mensen en praktijken samen die geworteld zijn in verschillende werelden.

Loom is thuis in verschillende gemeenschappen in Amsterdam, Rotterdam en daarbuiten, en koppelt een internationaal netwerk op het gebied van kunst, cultuur, design, publiek beleid, media en erfgoed aan lokale contexten en mondiale vraagstukken.

Loom bestaat uit Katía Truijen, Mark Minkjan, Michiel van Iersel, Radna Rumping en René Boer, die nauw samenwerken met een steeds evoluerende groep van getalenteerde en ervaren professionals.

Wil je meer weten over Loom? Bekijk ons portfolio, lees onze algemene grondwaarden, en neem contact op.Schets voor Time Troublers, een reizende rondetafel in samenwerking met Urban Futures Studio (Universiteit Utrecht) en scenografen Marloes & Wikke, 2022–23.


Katía Truijen is mediaonderzoeker, curator en muzikant. Haar werk houdt zich bezig met het samenbrengen van mensen rond praktijken van luisteren, archiveren en het beoefenen van alternatieve stedelijke, technologische en ecologische toekomsten.
katia@loom.ooo

Mark Minkjan is een stadsgeograaf en architectuurcriticus die schrijft, onderzoekt en publieke uitingen maakt in de vorm van boeken, tentoonstellingen en openbare gesprekken. Hij ziet de leefomgeving als resultaat van culturele en materiële geschiedenissen, en als dragers van mogelijke toekomsten.
mark@loom.ooo

Michiel van Iersel is een transdisciplinaire initiator van nieuwe concepten en samenwerkingen met twee decennia ervaring in het creëren van transformatieve projecten. Hij combineert zijn rol als onderdeel van Loom met een docentschap aan de afdeling architectuur van ETH Zürich.
michiel@loom.ooo

Radna Rumping is curator, kunstenaar en adviseur op het gebied van hedendaagse kunst en cultuur. Haar werk richt zich op de publieke ruimte, radio-uitzendingen, experimentele archiveringspraktijken, manieren van samenkomen en condities van (on)zichtbaarheid.
radna@loom.ooo

René Boer werkt als criticus, curator en organisator op het gebied van architectuur, kunst, design en erfgoed, met een focus op ruimtelijke rechtvaardigheid.
rene@loom.ooo

documenten